Výroba

Udržateľná rastlinná
a živočíšna výroba

Rastlinná výroba

Osevná plocha

PD Nižný Lánec hospodári na celkovej ploche 563 hektárov, z toho osevná plocha tvorí 512 hektárov. Pestujeme najmä pšenicu, kukuricu a slnečnicu. Produkciu využívame na vlastnú spotrebu, ako aj na ďalší predaj.

Pastviny

Z celkovej plochy 563 hektárov obhospodarovanej plochy využívame 51 hektárov ako pastviny pre náš hovädzí dobytok.

Mechanizácia

PD Nižný Lánec využíva mechanizáciu spoločnú so sesterskými spoločnosťami PD Čečejovce a PD Bohdanovce. Na prácu používame traktory značiek John Deer, New Holand, Zetor a Ferguson, za ktoré zapájame vlečky Strom s kapacitou 18 a 21 ton, vlečky Mega s kapacitou 13 a 20 ton, ako aj cisternu NTF – 15 NV/A. Vo vozovom parku máme aj kombajn Claas Lexion 650, rezačku New Holand FR 9050, lis Comprima CF – 155XC a lis Pöttinger Rolll Profi 3200 Supercut.

Naše výrobky

Živočíšna výroba

Zvieratá v našom chove

V PD Nižný Lánec chováme hovädzí dobytok bez trhovej produkcie mlieka plemena Charolois. Naše stádo pozostáva zo 157 kusov kraviek, 102 kusov jalovíc do dvoch rokov, 45 kusov teliat do 6 mesiacov a 4 plemenných býkov. Zvyšok stáda tvorí 45 kusov býkov určených na produkciu mäsa a 47 vysokoteľných jalovíc. Zvieratá chováme prevažne na pasienku, len zimné obdobie trávia v zimovisku.

Bitúnok

PD Nižný Lánec využíva bitúnok sesterskej spoločnosti PD Čečejovce, ktorý je v prevádzke od roku 2012. Porážku zvierat z vlastného chovu vykonávame vždy pod veterinárnym dohľadom. Všetky tri časti – porážacia, rozrábkareň aj chladiaci sklad prešli kompletnou rekonštrukciou.

Modernizácia

Jednotlivé priestory a strojový park v PD Nižný Lánec prechádzajú postupnou modernizáciou. Pripravujeme rekonštrukciu maštale pre odchov mladého dobytka a maštale pre kravy bez trhovej produkcie mlieka.

Naše výrobky