PD Nižný Lánec

Moderné poľnohospodárske družstvo

Viac o PD Nižný Lánec

Viac informácií o výrobe

PD Nižný Lánec

PD Nižný Lánec obhospodaruje 563 ha pôdy, z toho 51 ha trvalého trávneho porastu využívame ako pastviny. Venujeme sa predovšetkým pestovaniu pšenice, kukurice a slnečnice.

V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka plemena Charolais. Naše stádo v súčasnosti tvorí 400 kusov zvierat.

Viac o nás

Živočíšna a rastlinná výroba

V PD Nižný Lánec chováme hovädzí dobytok plemena Charlois. Zvieratá sú chované prevažne na pasienku, len zimné obdobie trávia v zimovisku.

V rastlinnej produkcii sa venujeme najmä pestovaniu úžitkových plodín. Produkciu využívame na vlastnú spotrebu, ako aj na ďalší predaj.

Viac o výrobe

Firemná predajňa

Od roku 2015 vyrábame vo vlastnej syrárni v sesterskej spoločnosti PD Čečejovce širokú ponuku mliečnych výrobkov z kravského mlieka, ktoré si podobne ako čerstvé hovädzie mäso z nášho bitúnku môžete zakúpiť vo firemnej predajni.

Pri výrobe syrov a mliečnych výrobkov nepoužívame žiadne stabilizátory ani emulgátory. Naše výrobky sú vyrobené na prírodnej báze a neobsahujú žiadne konzervanty. Sú teda nielen chutné a kvalitné, ale aj zdravé.

Naše výrobky

Voľné pracovné miesta

Hľadáte zamestnanie? Pošlite nám svoj životopis.   Kariéra

Vedenie PD Nižný Lánec

Ing. Július Ďurčo
Predseda predstavenstva

Ing. Pavel Tokoš
Podpredseda prestavenstva

JUDr. Ľuboš Kamenistý
Člen predstavenstva


V prípade otázok nás kontaktujte tu.